Gerealiseerde projecten

 Mei 2013

Nabij Deventer / Schalkhaar zijn door Gebr. Poppink BV enkele grondwallen aangelegd als afscheiding tussen de toekomstige aanleg van het Industrieterrein A1  en de groene zone (bufferzone) Dortherweg.

Deze werkzaamheden zijn in onderaanneming van Plegt-Vos Infra & Milieu verricht in opdracht van de gemeente Deventer.

Waterbuffer  

 

Mei 2013
Project Waterberging Dakhorst.

Aan de Ypeloschoolweg / Eksosche Aa te Ypelo (nabij Wierden) is Gebr. Poppink BV bezig betrokken geweest bij de aanleg van Waterbuffer Dakhorst. Deze waterberging / retentievijver  is aangelegd in combinatie met een fietsroute met brug. In totaal is er ± 140.000 m3 grond verzet. Op deze manier heeft het gebied een drietal functies gekregen te weten waterinlaat / waterbuffer, natuurontwikkeling en heeft het hiermee ook een toeristische functie.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in onderaanneming van Roelofs Wegenbouw BV, in opdracht van Vitens NV.

Project Ypelo, Loon- en grondverzetbedrijf Poppink Reutum

 

 

Groot grondwerk:

Reconstructie N34 tussen Ees en Gieten, aannemer KWS in opdracht van de provincie Drenthe.
Uitvoering in onderaanneming. Betreft het grondwerk ten behoeve van het verdiept aanleggen van de N34 met op en afritten ter plaatse van de kruising te Borger, Gasselte en Gieten inclusief de verbreding van de weg met ongeveer een meter aan beide zijden, in totaal ongeveer 450.000 m3 grondverzet (ontgraven, vervoeren en verwerken). Verder behoort de aanleg van de wegfundatie tot de werkzaamheden.

Verbreding N37 tussen Holsloot en de Duitse grens, aannemer Dura-Vermeer in opdracht van Rijkswaterstaat / provincie Drenthe.
Uitvoering in onderaanneming. Het project betreft het grondwerk ten behoeve van de verbreding van de N34 van autoweg naar autobaan, in totaal ongeveer 500.000 m3 grondverzet (ontgraven, vervoeren en verwerken) en het leveren, aanbrengen en verdichten van 550.000 m3 vulzand.

Aanleg B54, Gronau (Duitsland), Aannemerscombinatie Reef-Temmink.
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg van een deel van autoweg B54 te Gronau (Duitsland). Het betrof hier de gehele onderbouw van de weg inclusief fundatie, watergangen, geluidswallen e.d., in totaal ongeveer 175.000 m3 grondverzet (ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en zand in cunetten).


Natuurontwikkeling en parkaanleg:

Aanleg Leeuwerikenveld, Coevorden, aannemer Timmerhuis Weg & Waterbouw in opdracht van de gemeente Coevorden.
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg van een bufferzone (natuurontwikkeling) rond de kleine Vecht te Coevorden met onderloopgebieden achter industrieterrein Europark, in totaal ongeveer 150.000 m3 grondverzet (ontgraven, vervoeren en verwerken).

Herinrichting kasteeltuinen Twickel, Delden, aannemer BTL in opdracht van de Stichting Landgoed Twickel.
Uitvoering in onderaanneming. De herinrichting van het complete park (tuinen) rond Kasteel Twickel te Delden. Het betrof hier het complete grondwerk ten behoeve van vijvers, terreinen en paden.

Aanleg ‘Babybos’, Enschede, aannemer BTL in opdracht van de gemeente Enschede.
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg van een compleet park te Enschede. Het betrof hier het complete grondwerk ten behoeve van watergangen, vijvers, terreinen en paden.


Wegreconstructie en rioolwerkzaamheden:

Reconstructie Walhofstraat, Enschede, aannemer van Boekel Zeeland in opdracht van de gemeente Enschede.
Uitvoering in onderaanneming. Betrof alle opruim-, grondwerk-, riolerings- en fundatiewerkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Walhofstraat. Aan te leggen riolering ø 1.000 mm en te plaatsen rioolputten van 12 ton.

Reconstructie Blijdensteinlaan, Enschede, aannemer van Boekel Zeeland in opdracht van de gemeente Enschede.
Uitvoering in onderaanneming. Betrof alle opruim-, grondwerk-, riolerings- en fundatiewerkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Blijdensteinlaan als onderdeel van het ‘Cultuurlint’ te Enschede.

Aanleg riolering EVI (verbrandingscentrale Europark Coevorden-Emlichheim.
Uitvoering in aanneming. De aanleg van riolering op het nieuwe terrein van de verbrandingscentrale te Coevorden-Emlichheim. De werkzaamheden omvatten de aanleg van betonriolering (ongeveer 2.900 meter betonbuis met een diameter van ø 300 tot ø 1.600 mm, 60 betonnen putten, 1.150 meter PVC aansluitleidingen en 60 straat- en trottoirkolken.


Leidingaanleg:

Waterleiding Nijbeets-Garyp, aannemer Heijmans Technische Infra in opdracht van watermaatschappij Vitens.
Uitvoering op basis van eenheidsprijzen en onderaanneming. Betreft de aanleg van een ø 500 mm watertransportleiding over een lengte van ongeveer 6.000 meter. De werkzaamheden omvatten hier het opruimwerk, grondwerk (inclusief levering zand) en cultuurtechnisch werk.

Omlegging en verwijderen gasleiding Bornerbroek, aannemer Visser & Smit Hanab in opdracht van de Nederlandse Gasunie.
Uitvoering op basis van eenheidsprijzen en onderaanneming. Betreft het opwaarderen / uitbreiding van het bestaande gastransportnet (± 4,500 meter leiding met een leidingdiameter van 36”) en het verwijderen van 2.000 meter gasleiding. De werkzaamheden omvatten hier het opruimwerk, grondwerk en cultuurtechnisch werk.


Bouwrijp maken:

BRM Josink Es, Enschede, aannemer KWS in opdracht van de gemeente Enschede.
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg (bouwrijpmaken) van een compleet uitbreidingsplan voor industrie te Enschede. Het betrof hier het complete grondwerk ten behoeve van watergangen, bergingsvijvers, wegen, riolering en kavels.

BRM Braak-West, Delden, aannemer Wegenbouw Lansink in opdracht van de gemeente Hof van Twente.
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg (bouwrijpmaken) van een compleet uitbreidingsplan voor woningen te Delden. Het betrof hier het complete grondwerk (ongeveer 50.000 m3) ten behoeve van watergangen, bergingsvijvers, wegen, riolering en kavels.

BRM Almelo NO, Almelo, aannemer Reef Infra in opdracht van de gemeente Almelo.
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg (bouwrijpmaken) van een compleet uitbreidingsplan voor woningen te Almelo. Het betrof hier het complete grondwerk, de zandleverantie, de aanleg van riolering, wadi’s, verharding e.d..


Overige werkzaamheden:

Spooronderdoorgang Hazewinkel, Oldenzaal, Aannemerscombinatie Reef-Temmink-TWW in opdracht van Prorail en de gemeente Oldenzaal.
Uitvoering in onderaanneming. Grondwerk ten behoeve van de spooronderdoorgang ten behoeve van de ontsluiting van industrieterrein het Hazewinkel te Oldenzaal. Waarbij een groot deel van het grondwerk (ongeveer 2.500 m3 van de 11.500 m3) in een buitendienststelling van 48 uur moest worden ontgraven en verwerkt inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

Aanleg Onderleider Bornsebeek, Zenderen, aannemer Gerwers in opdracht van Waterschap Regge & Dinkel.
Uitvoering in onderaanneming. Grondwerk ten behoeve van de onderleider onder de Bornsebeek, diepste ontgraving binnen de damwandkuip ongeveer 7,00 meter, hoeveelheid ontgraving ten behoeve van de duikers ø 3,00 meter, de hoeveelheid grond ontgraven bedroeg ongeveer 8.000 m3.

Aanleg Busbaan Hengelo, aannemer Heijmans in opdracht van de gemeente Hengelo (Ov.).
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg van de busbaan te Hengelo (Ov.). Het betrof hier het complete grondwerk, de zandleverantie, de aanleg van riolering, watergangen e.d..

Sanering Cogas, Almelo, aannemer KWS in opdracht van Cogas.
Uitvoering op basis van eenheidsprijzen en onderaanneming. Betreft de gehele sanering van het Cogasterrein aan de Rohofstraat te Almelo inclusief sloop- en opruimwerkzaamheden.


Werkzaamheden gerelateerd aan (nieuw)bouw:

Nieuwbouw bedrijfshal ter Haar Reutum, aanneming, grondwerk bouw en infrastructureel werk (zie foto's fotogalerie).

Nieuwbouw rundveehouderij Dekker te Gasselternijeveenschemond, aannemer bouwbedrijf Steggink in opdracht van de familie Dekker.
Uitvoering op basis van eenheidsprijzen en onderaanneming. Betreft de aanleg van de complete riolering, afwatering en verhardingen rond de nieuwbouw inclusief het bijbehorende grondwerk.

Nieuwbouw appartementen Dotterbloemstraat, aannemer Goossen Almelo in opdracht van Woningstichting Beter Wonen Almelo in combinatie met Kamphuis sloopwerken.
Uitvoering in onderaanneming. De grondwerken ten behoeve van de nieuwbouw (incl. boorpalen) ten behoeve van een drietal appartementencomplexen en een aantal woningen aan de Dotterbloemstraat. De werkzaamheden omvatten mede het inrichten van terreinen, de aanleg van buitenriolering (vuilwater, hemelwater en terreinwater) en de aanleg van verharding incl. terreininrichting.

Aanbrengen verhardingen Kultuurhoes, Saasveld, aannemer bouwbedrijf Steggink in opdracht van Woningstichting Dinkelborg Denekamp.
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg van verharding, terreinafwatering, schuttingen inclusief het bijbehorende grondwerk rond het nieuwe Kutuurhoes te Saasveld.

Nieuwbouw De Gaffel, Losser, aannemer Dura Vermeer in combinatie met Kamphuis sloopwerken.
Uitvoering in onderaanneming. De grondwerken ten behoeve van de nieuwbouw (incl. boorpalen, bodemonderzoeken, afvoer en stort van Categorie I grond) ten behoeve van een appartementencompex in het centrum van Losser. De werkzaamheden mede de sloop en het bouwrijp maken van het terrein.

Renovatie woningen, Neede / Eibergen, aannemer Morssinkhof Bouw in opdracht van ProWonen in combinatie met Kamphuis sloopwerken.
Uitvoering in onderaanneming. De sloop- grondwerken en aanleg van verhardingen ten behoeve van uitbreiding van bestaande seniorenwoningen (8 blokken van 4 woningen) aan de Patrijsstraat te Neede en Blomsgaarden te Eibergen. Uitvoering in een strakke planning waarbij ten behoeve van de sloop- en grondwerken één week en voor verhardingswerkzaamheden één week beschikbaar was.

Straatwerk diverse opdrachtgevers regio Twente (totaal ± 25.000 m2 op jaarbasis).
Betreft allerlei soorten verhardingen, van sierbestrating en tegelverharding rond woningen van woningstichtingen tot oppervlaktes in H-profiel stenen (machinaal aangebracht) van in totaal zo’n 20.000 m2.

Grondwerk diverse bouwputten diverse opdrachtgevers regio Twente (totaal ± 100 stuks op jaarbasis).
De grondwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwputten in de regio Twente voor zowel particuliere opdrachtgevers, bedrijven als (bouw)aannemingsbedrijven. Betreft de complete uitvoering van grondwerken inclusief bodemonderzoeken (verkennend / AP-04 / sonderingen), ontgraven, leveren en aanbrengen grondverbetering, afvoer resterende grond, riolering, verharding, afwerken tuinen e.d.

Guus ter Grote // Webdesign - Betrouwbare partner in Webdesign