Projecten in uitvoering

 

Mei 2013
Project bodembescherming Hengelo.

In opdracht van de Timmerhuis Groep heeft Gebr. Poppink BV een bodembescherming aangebracht van 20 cm beton met Ibbenbüren breuksteen aangebracht in lijmmortel. Het werk is gelegen aan de Boekeloseweg-Boortorenweg nabij de containerterminal te Hengelo (Ov.).

De werkzaamheden zijn in onderaanneming van de Timmerhuis Groep gerealiseerd, in opdracht van de gemeente Hengelo (Ov.).

Hengelo

 

Groot grondwerk:
Aanleg parkeerplaats Lonnekermeer.
Uitvoering in onderaanneming, aannemer Reef, opdrachtgever Rijkswaterstaat.
Betreft het grondwerk ten behoeve van de aanleg van 115 parkeerplaatsen t.b.v. vrachtauto’s aan de A1 te Deurningen.


Natuurontwikkeling en parkaanleg:
- Geen onderhanden werkzaamheden.


Wegreconstructie en rioolwerkzaamheden:
Verbreding A35/N35 (zie foto's op fotogalerie).


Leidingaanleg:
Werkzaamheden aan de aanleg van de gasrotonde tussen Meeden en Ommen (Opdrachtgever Gasunie). De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de combinatie Visser & Smit Hanab – A. Hak leidingbouw. Deze leiding bestaat uit een 48 duims (doorsnede ± 1,20 meter) stalen leiding voorzien van coating. De werkzaamheden die Gebr. Poppink BV Reutum hier uitvoert bestaan uit de aanleg van tijdelijke afrastering, rooi- en opruimwerkzaamheden voorafgaand aan de aanleg van de leiding, het ontgraven en in depot plaatsen van de diverse grondsoorten (teelaarde en B-laag), het leveren en aanbrengen van de zandbaan, aanleg rijplaten en het nadien weer herstellen van de diverse grondlagen, doorspitten van de zandbaan, herstel van slootkruisingen en cultuurtechnisch herstel (frezen, woelen, cultivateren, ploegen, spitten, kilveren en inzaaien). Naast de voorgenoemde werkzaamheden assisteren de machines ook bij het uitrijden van de leidingen, laswerk en de diverse boor- en perskuipen binnen het trace (zie ook foto's op fotogalerie).

Aanleg gasleiding Hattem-Flevocentrale (Lelystad), aannemer Combinatie Flevogas (Hak / Visser & Smit Hanab) in opdracht van de Nederlandse Gasunie.
Betreft het aanleggen van een gastransportnet (± 12.000 meter leiding met een leidingdiameter van 24” tussen Hattem en Kampen). De werkzaamheden omvatten hier het opruimwerk, grondwerk en cultuurtechnisch werk.


Bouwrijp maken:
BRM het Pierik fase II, Denekamp, aannemer TWW in opdracht van de gemeente Dinkelland.
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg (bouwrijpmaken) van een compleet uitbreidingsplan voor woningen. Het betrof hier het complete grondwerk ten behoeve van wegen en kavels.

BRM Grolsch terrein, Enschede, aannemer combinatie van Boekel / Netters in opdracht van de gemeente Enschede.
Uitvoering in onderaanneming. De aanleg (bouwrijpmaken) van een compleet uitbreidingsplan voor woningen. Het betrof hier het complete grondwerk ten behoeve van wegen en kavels en de aanleg van riolering.

Werkzaamheden gerelateerd aan (nieuw)bouw:
- Nieuwbouw woningen woningstichting Reutum en Fleringen, onderaanneming, aanleg verharding.
- Nieuwbouw bedrijfshal Alkondor Hengelo, onderaanneming, grondwerk bouw en infrastructureel werk.
- Nieuwbouw bedrijfshal v.d. Geest Enschede, aanneming, infrastructureel werk.
- Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Huuskes Enschede, (onder)aanneming, grondwerk bouwput en infrastructureel werk.
- Nieuwbouw bedrijfshal Alberink Albergen, onderaanneming, grondwerk bouw.
- Nieuwbouw bedrijfshal Basic Cosmetics Harbrinkhoek, onderaanneming, grondwerk bouw en infrastructureel werk.
- Nieuwbouw bedrijfshal Kroon Olie Almelo, onderaanneming, grondwerk bouw en infrastructureel werk.
- Renovatie flat Borgesiusstraat Almelo, onderaanneming, grondwerk bouw en infrastructureel werk.

Guus ter Grote // Webdesign - Betrouwbare partner in Webdesign