Agrarisch loonwerk

Het loonbedrijf van Gebr. Poppink BV beschikt over een breed uitgerust machinepark met moderne machines en vakkundig personeel. Het loonwerk is onder te verdelen in een aantal hoofdonderdelen, te weten:

Mestaanwending, -transport en -handel:

 • Erkend tussenpersoon Bureau Heffingen.
 • Mestovereenkomsten met veehouders en akkerbouwers.
 • Transport d.m.v. mestopleggers, tanks voorzien van GPS, automatische bemonstering en weeginstallatie.
 • Aanwending van mest d.m.v. Vervaet driewielers en getrokken tanks.

 

Zaai- en pootwerkzaamheden / Gewasbescherming:

 • Maïspoters, gras- en groenbemester zaaimachines.
 • Grasdoorzaaimachines.
 • Zelfrijdende veldspuiten voor gewasbescherming en vloeibare kunstmest.

 

Oogstwerkzaamheden:

 • Grasmaaien van 1,5 tot 8,5 meter.
 • Claas gras- en maïshakselaars.
 • Snijwagens.
 • Rondebalenpers en vierkantebalenpers met wikkelaars.
 • Harken, klepelmaaien en weilandbloten.
 • Maaidorsen.
 • Transport t.b.v. alle bovengenoemde werkzaamheden.
 • In- en verkoop van ruwvoer.
 •  

Het bedrijf streeft naar een hoge kwaliteit. Dit wordt onderstreept door de ISO9001:2008, VCA* 2008/5.1 en GMP+ certificatie. 

 

8

 

Loonbedrijf Poppink Reutum
Guus ter Grote // Webdesign - Betrouwbare partner in Webdesign