Grondverzet

Het onderdeel grondverzet van Gebr. Poppink BV beschikt over een breed uitgerust machinepark met moderne machines en vakkundig personeel. Het grondverzet is onder te verdelen in een aantal hoofdonderdelen, te weten:


Sloop- en opruimwerkzaamheden

 • Totaalsloop en renovatiesloop van gebouwen
 • Rooien houtopstanden
 • Bouwrijp maken van terreinen
 • Transport van afvalstromen

 

Grondwerk

 • Grondwerkzaamheden van bouwputten tot de onderbouw van complete autowegen
 • Ontgraven, vervoeren, verwerken, leveren, aanbrengen en verdichten van allerlei soorten grond, zand en fundaties

 

Cultuurtechnisch werk

 • Bodemverbetering percelen
 • Zaai- en ondergrond klaar maken percelen
 • Zaaiwerk en beplanting
 • Aanleg en onderhoud watergangen en drainage

 

Rioleringswerkzaamheden

 • Individuele behandeling van afvalwater (IBA, septictank of bezinkput)
 • Hoofdriolering (PVC of beton) voorzien van putten en huis- en kolkaansluitingen, straat- en trottoirkolken en infiltratiesystemen

 

Natuurbouw

 • Aanleg van 'Nieuwe Natuur'
 • Afplaggen en verschralen van terreinen
 • Aanleg van landschapsparken en natuurvijvers

 

Verhardingswerkzaamheden

 • Aanleg fundaties en halfverharding
 • Sierbestrating in gebakken of betonverharding
 • Grote oppervlakten H-profielstenen (machinaal) of asfalt

 

Transportwerkzaamheden

 • Modern wagenpark met ervaren chauffeurs
 • Nationaal en internationaal transport
 • Vervoer van grond, zand, asfalt, afval- en reststoffen, recyclingsmaterialen, grondstoffen middels trailers en containers
 • Levering van allerlei soorten zand, grind en grond, puinmix en menggranulaat
 • Vervoer van meststoffen middels tankauto's voorzien van GPS weging en bemonstering

 

 

DAF+kipper Loonbedrijf Poppink Reutum

Guus ter Grote // Webdesign - Betrouwbare partner in Webdesign