Mestverwerking

Gebr. Poppink Reutum beschikt over een breed uitgerust machinepark met moderne machines en vakkundig personeel. Het loonwerk is onder te verdelen in meerdere onderdelen, een van deze onderdelen is mestverwerking.

Poppink heeft een breed scala aan activiteiten om de mest te verwerken naar uw wens zo doen wij,

Mesttransport  -Handel  -Scheiden - hygieniseren  - Injectie - Export.

 

Mestscheiding
Begin 2014 gaat Poppink zich ook richten op het scheiden van mest. Door veranderende wetgeving wordt het voor een deel van de agrarische ondernemers verplicht om een deel van de mest zelf te verwerken.
Wij proberen ook op deze vraag een passende oplossing te bedenken en hebben hiervoor een nieuwe mobiele centrifugaalscheider aangeschaft. 
Centrifugaalscheiders staan bekend om hun hoge capaciteit en maximale fosfaatscheiding.
Na het scheiden van de mest kan de dikke fractie met veelal fosfaat worden afgevoerd en de vloeibare stikstofhoudende mest optimaal worden benut op het land.

 --- Klik hier voor een demonstratiefilmpje van de mestscheider ---

Bemesting/Mestinjectie
Mesttransport en verwerking is de laatste jaren een voorname taak geworden binnen het loonwerk. Hiervoor beschikt het bedrijf over meerdere mesttank-combinaties die voorzien zijn van automatische bemonstering, weging en GPS. Voor het verwerken van de mest beschikt Gebr. Poppink over 6 vervaet drie-wielers, en meerdere getrokken tanks. De vervaets kunnen worden gekoppeld met een zodebemester of een bouwlandinjecteur. Tevens is er de beschikking over een Schuitemaker 26m3  drie-assige transporttank met weging, bemonstering en GPS. Deze tank kan met een bouwlandinjecteur de mest ook verwerken. De machines zijn zonodig uitgerust met drukwisselsysteem om met een minimale bodemschade mest te kunnen toedienen. 

Voor het transport van mest is er de beschikking over 6 trucks met mestopleggers van 36 m3.
Alle mestopleggers zijn voorzien van GPS Weging en Bemonstering. 
Het bedrijf is erkend intermediair voor de mestafzet, hetgeen inhoudt dat men mest mag vervoeren, verhandelen en verwerken. 

 

Mestaanwending, -transport en -handel.

- Erkend tussenpersoon Bureau Heffingen
- Mestovereenkomsten met veehouders en akkerbouwers
- Transport d.m.v. tankopleggers, voorzien van GPS, weging & bemonstering
- Aanwending van mest d.m.v. Vervaet driewielers en getrokken tanks
- Scheiden van mest met onze centrifugaal scheider

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen,

Gebr. Poppink-Reutum
Brokmansweg 20-24
7667 SH Reutum

Tel.: 0541-670 259

(Contact persoon Frank Sanders)
 

Guus ter Grote // Webdesign - Betrouwbare partner in Webdesign