agrarisch loonwerk

Gebr. Poppink
Loon- en grondverzet
Brokmansweg 20-24
7667 SH Reutum

Loonbedrijf Gebr. Poppink BV beschikt over een breed uitgerust machinepark met moderne machines en vakkundig personeel. Het loonwerk is onder te verdelen in een aantal hoofdonderdelen, te weten:

Mestaanwending, -transport en -handel:

• Erkend tussenpersoon Bureau Heffingen.
• Mestovereenkomsten met veehouders en akkerbouwers.
• Transport d.m.v. mestopleggers, tanks voorzien van GPS, automatische bemonstering en weeginstallatie.
• Aanwending van mest d.m.v. Vervaet driewielers en getrokken tanks.

Zaai- en pootwerkzaamheden / Gewasbescherming:

• Maïspoten met gps & sectieafsluiting, keuze uit vloeibaar of vaste stikstof
• Gras- en groenbemester zaaimachines.
• Grasdoorzaaimachines i.c.m. wiedeg
• Zelfrijdende veldspuiten voor gewasbescherming en vloeibare kunstmest, voorzien van gps en sectieafsluiting.

Oogstwerkzaamheden:

• Gras maaien met triple maaiers
• Claas gras- en maïshakselaars.
• Opraapwagens.
• Rondebalenpersen & vierkantebalenpersen met wikkelaars.
• 4 elements Harken.
• Klepelmaaien en weilandbloten.
• Maaidorsen.
• Transport t.b.v. alle bovengenoemde werkzaamheden.
• In- en verkoop van ruwvoer.

Het bedrijf streeft naar een hoge kwaliteit. Dit wordt onderstreept door de ISO9001:2008, VCA* 2008/5.1 en GMP+ certificatie.


 

Nieuws & Updates

blijf op de hoogte

CLAAS hooibouwmachines

CLAAS hooibouwmachines

Graag informeren wij u over de CLAAS hooibouwmachines. De maaiers, schudders en harken van CLAAS zijn stuk voor stuk kwaliteits machines en berekend op jarenlange intensieve inzet. Ze bezitten alle kenmerken die het gebruik voor u vergemakkelijken. De maaiers hebben een degelijke aanbouwbok en een kneuzer met stalen vingers en breedspreidplaat. De schudders hebben een speciale vorm van de tandarmen voor perfect schudwerk en bijzonder aan de harken is de...

Mais campagne 2020 van start!

Mais campagne 2020 van start!