Grondverzet

Gebr. Poppink
Loon- en grondverzet
Brokmansweg 20-24
7667 SH Reutum

Het onderdeel grondverzet van Gebr. Poppink BV beschikt over een breed uitgerust machinepark met moderne machines en vakkundig personeel. Het grondverzet is onder te verdelen in een aantal hoofdonderdelen, te weten:


Sloop- en opruimwerkzaamheden

 • Totaalsloop en renovatiesloop van gebouwen
 • Rooien houtopstanden
 • Bouwrijp maken van terreinen
 • Transport van afvalstromen

 

Grondwerk

 • Grondwerkzaamheden van bouwputten tot de onderbouw van complete autowegen
 • Ontgraven, vervoeren, verwerken, leveren, aanbrengen en verdichten van allerlei soorten grond, zand en fundaties

 

Cultuurtechnisch werk

 • Bodemverbetering percelen
 • Zaai- en ondergrond klaar maken percelen
 • Zaaiwerk en beplanting
 • Aanleg en onderhoud watergangen en drainage

 

Rioleringswerkzaamheden

 • Individuele behandeling van afvalwater (IBA, septictank of bezinkput)
 • Hoofdriolering (PVC of beton) voorzien van putten en huis- en kolkaansluitingen, straat- en trottoirkolken en infiltratiesystemen

 

Natuurbouw

 • Aanleg van 'Nieuwe Natuur'
 • Afplaggen en verschralen van terreinen
 • Aanleg van landschapsparken en natuurvijvers

 

Verhardingswerkzaamheden

 • Aanleg fundaties en halfverharding
 • Sierbestrating in gebakken of betonverharding
 • Grote oppervlakten H-profielstenen (machinaal) of asfalt

 


 

 

Nieuws & Updates

blijf op de hoogte

CLAAS hooibouwmachines

CLAAS hooibouwmachines

Graag informeren wij u over de CLAAS hooibouwmachines. De maaiers, schudders en harken van CLAAS zijn stuk voor stuk kwaliteits machines en berekend op jarenlange intensieve inzet. Ze bezitten alle kenmerken die het gebruik voor u vergemakkelijken. De maaiers hebben een degelijke aanbouwbok en een kneuzer met stalen vingers en breedspreidplaat. De schudders hebben een speciale vorm van de tandarmen voor perfect schudwerk en bijzonder aan de harken is de...

Mais campagne 2020 van start!

Mais campagne 2020 van start!