profiel

Gebr. Poppink
Aanneming
Brokmansweg 20-24
7667 SH Reutum

Aannemingsbedrijf Gebr. Poppink Reutum is in 1992 opgericht om werk te genereren voor het loon- en grondverzetbedrijf en te zorgen voor continuïteit binnen de onderneming. Door de tijd heen is het aannemingsbedrijf uitgegroeid tot een klein bedrijf in de Grond- Weg en Waterbouwsector.

De werkzaamheden die door het aannemingsbedrijf worden verricht kunnen worden onderverdeeld in een tweetal categorieëen, te weten in onderaanneming voor aannemingsbedrijf (bouw en GWW) en als kleine aannemer in opdracht van (semi-)overheden, bedrijven en particulieren. De werkzaamheden hebben betrekking op de volgende werkzaamheden (of een combinatie hiervan):

1. Sloop- en opruimwerkzaamheden;
Totaalsloop en renovatisloop van gebouwen, verwijderen van opstallen,obstakels, begroeiing, verharding, kabels en leidingen, afval e.d. Kortom het compleet opschonen en bouwrijp maken van terreinen.

2. Grondwerkzaamheden;
Grondwerkzaamheden van bouwputten tot de onderbouw van complete autowegen. De werkzaamheden hebben betrekking op het ontgraven, vervoeren, verwerken, leveren, aanbrengen en verdichten van allerlei soorten grond, zand en fundaties.

3. Rioleringswerkzaamheden;

Rioleringswerkzaamheden vanaf uw eigen individuele behandeling van afvalwater (IBA, septictank of bezinkput) tot hoofdriolering (PVC of beton) voorzien van putten en huis- en kolkaansluitingen, straat- en trottoirkolken en infiltratiesystemen.

4. Verhardingswerkzaamheden;
Verhardingswerkzaamheden van sierbestrating in gebakken of betonverharding tot grote oppervlakten H-profielstenen (machinaal aangebracht) of asfalt.

5. Terreininrichtingen;
Terreininrichtingen van afzetpaal, parkeerbeugel tot complete fietsenstalling, afrastering, poort of hekwerk.

6. Cultuurtechnisch werk;
Cultuurtechnische werkzaamheden in de vorm van cultivateren, rotorkopeggen, frezen, woelen, spitten, (diep)ploegen, inzaaien, aanbrengen van beplanting alsook de aanleg en het onderhoud van bijvoorbeeld watergangen. .

7. Natuurbouw;
De aanleg van nieuwe natuur in de vorm van bijvoorbeeld ecologische verbindingszones, afplaggen en verschralen van terreinen, aanleg van landschapsparken en natuurvijvers.

8. Afvoer;
Afvoer van afval- en reststoffen (bouw- en sloopafval), puin, groenafval, (verontreinigde) grond).

Voor het in goede banen leiden van de bovengenoemde projecten zijn er uitvoerders en begeleidend personeel in dienst. De uitvoerders coordineren de projecten op een vakkundige wijze en onderhouden hierbij het contact met de opdrachtgever. De werkzaamheden worden vanuit de locaties te Reutum en Daarle aangestuurd.

 

 

Nieuws & Updates

blijf op de hoogte

14 t/m 17 September ATH Biddinghuizen

14 t/m 17 September ATH Biddinghuizen

14 t/m 17 September is weer de ATH Biddinghuizen

Kom gezellig langs bij onze vertegenwoordigers op de Claas stand!

Alasco op de Nordbau 2022 in Neumünster

Alasco op de Nordbau 2022 in Neumünster

Nordbau 2022 in Neumünster

Vom 07. - 11. September 2022 sind wir mit unserem Schwerlast-Mulden-Programm auf der Nordbau in Neumünster vertreten.

Sie finden uns im Freigelände Standnummer F-Nord-N248 in der Kieler Straße.

Besuchen Sie unseren Stand, wir freuen uns auf Ihren Besuch!!!

Ihr Alasco Team

www.nordbau.de